Những vị trí quảng cáo tại Website nghe nhạc KenhDJ.Vn


Vị trí Kích thước (Pixel) Đơn giá
Top banner 940x150 Liên hệ
Center 1 490x100 Liên hệ
Center 2 490x100 Liên hệ
Center 3 490x100 Liên hệ
Media 1 490x100 Liên hệ
Left Banner 200x250 Liên hệ
Right Banner 200x250 Liên hệ
Footer Banner 940x150 Liên hệ
Right Banner Popup 450x110 Liên hệ
Slide Left 130x450 Liên hệ
Slide Right 130x450 Liên hệ