Video Clip Video Tổng hợp 2014, Xem Clip Video Tổng hợp